David Chodúr

Senior Lead Engineer @ LMC

Vývojem webových aplikací se zabývám už 10 let a jsem velmi nadšen, jak se tento obor díky novým technologiím posouvá. Ať už se jedná o nové JS frameworky, nebo vývoj samotného jazyka PHP. Aktuálně se věnuji vývoji produktu Atmoskop, kde zrovna přecházíme na NextJS.